Statuten, HR en Presentatiemagazine

De structuur en organisatie van de club liggen vast in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Beleidsplan.
Naast deze stukken, die voor meerdere jaren vastliggen, heeft de vereniging een jaarlijks Presentatiemagazine.

De Statuten van de Toerclub De Volharding zijn in 2023 vernieuwd en bevatten de basisafspraken van de vereniging.

Het Huishoudelijk reglement en het Beleidsplan bevatten de praktische invulling van afspraken, doelstellingen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Bij aanpassingen worden deze ter goedkeuring aan de leden aangeboden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

In het informatie bulletin staan meer praktische zaken te lezen die de leden aan gaan.

In 2022 is het clubblad vervangen door het jaarlijkse Presentatiemagazine. Aangevuld met maandelijkse digitale nieuwsbrieven houden we onze leden hiermee op de hoogte van alles wat er in de vereniging speelt.

Downloads:

Over de club Overzicht