Statuten HR en Infobulletin

De structuur en organisatie van de club ligt vast in de statuten, het huishoudelijk reglement en het Infobulletin.

De Statuten van de Toerclub De Volharding zijn in 2016 vernieuwd en bevatten de basis afspraken van de vereniging.

Het Huishoudelijk reglement bevat de meer concrete afspraken over de doelstellingen en de manier waarop we zijn georganiseerd. Bij aanpassingen worden deze ter goedkeuring aan de leden aangeboden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

In het Informatie bulletin staan meer praktische zaken te lezen die de leden aan gaan.

Downloads:

Over de club Overzicht