De Openingstocht 2024 TC De Volharding

De kilometers van de opbouwdagen 2024 hebben de meesten van ons inmiddels in de benen. Dus is het nu een prima moment om de openingstocht van onze vereniging op 6 april a.s. te gaan fietsen.

De vereniging nodigt jullie dan ook hartelijk uit om aan deze tocht deel te nemen. Net als andere jaren zijn de kosten van de koffie en het gebak voor rekening van de vereniging.  Voor de onderlinge contacten en binding leek het ons gezellig om alle afstanden op hetzelfde koffieadres te ontvangen en wel bij het Hof van Bussloo.

Dit jaar bestaat de openingstocht uit 3 verschillende afstanden, te weten: 132, 92 en 76 kilometer.

Vanaf 10.15 uur kunnen wij bij het Hof van Bussloo terecht. Het koffieadres wordt bereikt door de deelnemers aan de 132 kilometer na circa 66 km, de 92 km tocht bereikt de koffie na circa 50 km en de 76 km na 38 km. 

Starttijden: 

  • 8.30 uur: de 132 kilometer
  • 9.00 uur: zowel de 92 als de 76 kilometer. 

 Verder verzoeken wij iedereen die meegaat zich zo vroeg mogelijk op de Cyql app op te geven in verband met het bestellen van het gebak etc.

 Wij wensen jullie allen een gezellige en veilige tocht toe. 

 Lubbert en Henk 

NB. Zoals bij iedereen bekend is de afspraak binnen onze vereniging om in groepen van maximaal 14 deelnemers te fietsen. Wij verzoeken jullie je zoveel mogelijk aan de afgesproken groepsgrootte te houden.

 

 

Nieuws Overzicht