Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter

Beste mensen,

Een nieuwjaarsbijeenkomst zonder speech is als een fietser zonder fiets. Daarom gewoontegetrouw weer een nieuwjaarstoespraak.   

Ik las onlangs een aanbeveling voor zo’n speech. Die was in het Engels maar kwam er vertaald op neer dat een goede speech is als een damesjurk; lang genoeg om alles te bedekken, maar kort genoeg om prikkelend te zijn. Aardige beeldtaal, maar in beelden kun je niet spreken.  Dus ik ben maar wat gaan breien met woorden. Daarbij wordt niet alles bedekt, want daarvoor is deze speech te kort. Maximaal drie tot 5 minuten, zoals een andere aanbeveling luidt.

Om te beginnen wens ik jullie allemaal ook namens het bestuur allemaal een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Net als vorig jaar wens ik dat dit jaar jullie zal brengen wat jullie ervan hopen, dat jullie gelukkig zullen zijn en gezond blijven, en dat wie niet gezond is weer gezond zal worden!

Helaas moeten we achteraf vaststellen dat die wens het afgelopen jaar niet voor iedereen is uitgekomen.  Want wij zijn daarin opgeschrikt door een paar ernstige ongevallen met letsel. Ook voor het nieuwe jaar zal die wens helaas niet voor iedereen uitkomen. Afgelopen zondag heeft zich al een eerste fietsongeluk voorgedaan met behoorlijk letsel. Ik spreek de hoop uit dat het voor dit jaar wel daarbij zal blijven.
Verder hebben een aantal leden, waaronder ikzelf, in 2023 te kampen gekregen met gezondheidsklachten. Fijn dat wij ons als vereniging daarbij van onze goede kant hebben laten zien door aandacht aan de gewonden en zieken te schenken. In het bijzonder door Rolf Wissink die als lief en leed functionaris veel inhoud geeft aan zijn functie en het dan ook knap druk heeft gehad. Maar gelukkig niet alleen door hem. Binnen de vereniging wordt, zoals ik zelf heb mogen ervaren, naar elkaar omgezien. Wordt aandacht geschonken aan wie het slecht heeft. Dat is waardevol en iets om vast te houden en door te zetten naar komend jaar. Daarmee toon je als vereniging toegevoegde waarde.  

Begin vorig jaar op deze plaats sprak ik de wens uit dat 2023 minstens zo goed zou zijn als 2022. Dat was een mooi jaar na de opheffing van de Corona maatregelen; een jaar waarin alle activiteiten van voor Corona weer met succes werden opgepakt onder meestal mooie weersomstandigheden. De wens dat 2023 net zo mooi zou zijn als 2022 is helaas niet helemaal vervuld. Met name viel tegen dat de MTB tocht zowel in het voorjaar als het najaar niet door kon gaan vanwege organisatorische perikelen voortvloeiend uit zoneringsbelemmeringen. Ook liet het weer wat vaker verstek gaan, zoals ook mag blijken uit de omstandigheid in het afgelopen jaar een record hoeveelheid neerslag is gevallen. En een deel daarvan is op ons hoofd gevallen. Daar stond gelukkig tegenover dat de clubritten en de evenementen die wel doorgingen, zoals de clubweekenden, goed bezocht en ook heel geslaagd waren.
Ik spreek daarom de wens uit dat we in 2024 behouden wat we in 2023 hadden met daarboven op een plusje in de vorm van een gezamenlijk tourevenement in het voorjaar en een mooie MTB herfsttocht in het najaar, en dat alles onder mooie weersomstandigheden. Ik hoop dat we elkaar dit jaar weer zullen weten te vinden om er samen mooie evenementen van te maken. De aanzetten daarvoor zijn inmiddels gegeven en de vooruitzichten zijn hoopvol. De succesvolle Veluwse Winter Competitie van afgelopen zaterdag was alvast een mooi voorbeeld van wat gezamenlijke inspanning vermag. Jeroen Bouw zeg ik dank voor alles wat hij voor die competitie de afgelopen jaren heeft gedaan. Hij was de drijvende kracht, maar heeft het stokje nu overgegeven aan Rolf van Eijk die er ongetwijfeld een voortbouwend succes van zal gaan maken.

Ik hoop dat we aan 2024 mooie fietsherinneringen gaan overhouden.   

Onno

Nieuws Overzicht