Nieuw adres of email?

Is er iets gewijzigd in je persoonlijke bereikbaarheid?

In april jl. is het clubmagazine 2023 weer rondgebracht. Naar aanleiding van die bezorging kwamen we erachter dat een aantal adressen niet correct waren.

Daarom een dringend verzoek:

Als er wijzigingen zijn in je bereikbaarheidsgegevens zoals bijvoorbeeld je telefoonnummer, adres en/of andere dingen, wil het dan zelf via de website wijzigen en als dit niet lukt kun je een berichtje sturen naar de ledenadministratie. Dit voorkomt dat er post of iets anders op het verkeerde adres terecht komt.

Nelly de Kruijf

Ledenadministratie

Nieuws Overzicht