En, hoe was jouw cursus?

Nou, best boeiend was het antwoord.

Op 10 mei jl. nam ik samen met nog zes andere leden van onze club deel aan de cursus “wegkapitein/voorrijder het vervolg”. De cursus werd gegeven door Hans Boom, vooral actief als coach/begeleider in de schaatswereld, en Rob Hertog, een acteur die tot taak had situaties te trainen met de deelnemers.

Vooraf was aangekondigd dat de cursus vooral ten doel had om de deelnemers vaardigheden bij te brengen waarmee je binnen een groep sturing kunt geven, en waarmee je leden van een groep kunt aanspreken op ongewenst gedrag, zodanig dat je daarmee ook een verandering bereikt; een “mini leiderschapscursus” zo had Hans het omschreven. Als bestuur dachten wij dat er binnen de vereniging wel behoefte aan en belangstelling voor zo’n cursus zou zijn. Dat viel dus wel wat tegen -mijn advies om je snel in te schrijven omdat er maar plek was voor vijftien personen-  bleek nogal overbodig, maar door de kleine groep kon iedereen wel actief deelnemen aan de cursus.

Beantwoordde de cursus aan zijn verwachting?
In ieder geval niet aan die van Hendrik van de Ridder. Hij kwam aangereden op een flitsende gravelbike in het al even flitsende nieuwe tenue, in de verwachting dat we tijdens de cursus zouden fietsen. Niet dus. Zitten in een halve kring en aan de hand van een paar oefeningen inzichten verkrijgen en het gesprek aangaan, was de werkwijze. Wel zat Hendrik er door dat misverstand de hele avond opvallend sportief en goed gekleed bij, zoals valt te zien op een van de bijgevoegde foto’s. Misverstand (of bewuste keuze)?

Beantwoordde de cursus ook aan zijn doel?
De praktijk zal het leren. Wel zijn we ons bewust gemaakt van een aantal processen in communicatie.
Zelf is mij van de cursus het begrip “PIM” bijgebleven, dat communicatie verloopt op de niveaus Proces, Inhoud en Mens (gevoel/emotie). En dat als je niet op hetzelfde niveau met elkaar in gesprek bent, bijvoorbeeld de één op inhoudsniveau en de ander op gevoelsniveau, het gesprek niet goed zal verlopen. Om dat te verbeteren zul je het niveau waarop de ander zit moeten kunnen herkennen en naar dat niveau kunnen schakelen. Klinkt logisch en simpel, maar is het niet. Ook hebben we wat inzicht verkregen in de verschillende menstypen en hun eigenaardigheden. Wil je goed het gesprek met elkaar aangaan dan helpt het als je weet wat voor type mens jij bent en wat voor type de ander is. Daarvoor hebben we een kleine zelfanalyse gedaan.  
Tot slot zal mij bijblijven dat aan de hand van een praktijkoefening treffend inzichtelijk werd gemaakt hoe iedereen de neiging heeft om waarnemingen te verknopen met conclusies; om aan gedragingen die we waarnemen gelijk conclusies te verbinden -voorbeeld: iemand die zoekend rondloopt is een aarzelend iemand-, zonder te hebben geverifieerd of onze conclusie juist is -voorbeeld: ik zie dat je dit doet …., betekent dat ……?-. Zo’n conclusie kan een eigen leven gaan leiden en aan goede communicatie in de weg staan.

Zelf denk ik dat we door de cursus van onbewust onbekwaam, wat meer bewust onbekwaam zijn geworden. Of we ook het stadium van bewust bekwaam hebben bereikt, waag ik te betwijfelen. Ik in ieder geval niet. Maar met de verkregen inzichten in mijn achterhoofd zal ik blijven oefenen.
Het was daarnaast een avond waarin we elkaar nog weer wat beter en dieper hebben leren kennen.
Ook dat vond ik waardevol en boeiend.
                                                             

Onno Mulder
 

Reacties

(1)
Leuk dat je even verslag doet van de cursus. Valt niet mee om in één avondje zo'n complex onderwerp voor iedereen helder te maken en er ook mee aan de slag te kunnen in de praktijk.
28 mei 2023
Nieuws Overzicht