Maatregelen als gevolg van het coronavirus

Opbouwdagen vervallen

De Nederlandse regering heeft op 12 maart j.l. maatregelen ingesteld ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. De afgekondigde maatregelen zijn van kracht tot en met 31 maart 2020.

In navolging van deze maatregelen en adviezen, zijn ook evenementen met meer dan 100 deelnemers verboden. De NTFU adviseert om alle ritten, trainingen, vergaderingen en vieringen tot en met 31 maart af te gelasten.

Dit betekent dat ook onze hobby geraakt wordt door het coronavirus. TC De Volharding volgt de adviezen op. Dat betekent dat de geplande opbouwdagen in maart worden gecanceld. Ook bijeenkomsten/vergaderingen gaan niet door, per activiteit wordt naar een passend alternatief gezocht.

Wil je komende dagen toch (alleen) gaan fietsen? Ga dat zeker lekker doen! Voor de GPS-gebruikers staan de routes op onze website.

Let op de volgende adviezen als je gaat fietsen.

Zodra er aanleiding is om het beleid van TC De Volharding aan te passen, dan zullen wij dit via de website en Facebook kenbaar maken.

Lees op de site van het RIVM wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Groet namens het bestuur

Nieuws overzicht