Vernieuwd bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 maart hebben de leden van TC De Volharding een nieuw bestuur mogen kiezen. 

Jeroen Bouw nam na een periode van 4 jaar afscheid als bestuurslid mountainbiken en wordt opgevolgd door weer een ras-mountainbiker: Dave de Bokx. Betty Groen nam afscheid als bestuurslid PR en Communicatie en wordt opgevolgd door Patricia Witteveen, die zeker ambities heeft op het terrein van de PR. Penningmeester Lambertus Lankman was volgens rooster aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld en werd volmondig herkozen tijdens de ALV, wat wel aangeeft dat de leden erg blij zijn met zijn inzet voor de vereniging.

Nieuwe bestuursleden van harte gefeliciteerd met jullie benoeming. Aftredende bestuursleden heel erg bedankt voor wat jullie allemaal voor de club hebben gedaan!

Namens bestuur en leden

Nieuws overzicht